Griep, onderschat het niet!

Griep, onderschat het niet!

We willen het even hebben over een ander virus dan het coronavirus. Namelijk het influenzavirus. De gewone seizoensgriep. Maar onderschat ook dit virus niet. Het griepvirus maakt wereldwijd, dus ook in België, nog altijd meer dodelijke slachtoffers dan het coronavirus. 

Gemiddeld worden elk jaar 500.000 mensen in België getroffen door een griepsyndroom, dus ongeveer 2 tot 8% van de bevolking. Een matige griepepidemie treft ongeveer 5% van de bevolking (550.000 op 11 miljoen inwoners). Een sterkere griepepidemie treft ongeveer 10% van de bevolking (1.100.000 op 11 miljoen inwoners).
Gemiddeld ontwikkelt 1 op de 1.000  grieppatiënten complicaties waarvoor een ziekenhuisopname vereist is. Meer dan 90% van de sterfte betreft mensen van 65 jaar of ouder. 

In de meeste gevallen is griep een goedaardige aandoening, maar bij ouderen, zwangere vrouwen en zieke mensen kan griep gevaarlijke complicaties veroorzaken. Het vaccin is de beste manier om complicaties van griep en een ziekenhuisopname te voorkomen. Bovendien wordt door grootscheepse vaccinatie ook vermeden dat het griepvaccin vrij spel krijgt en snel kan verspreiden. Dat is de zogenaamde groepsimmuniteit. 

 

We willen het even hebben over een ander virus dan het coronavirus. Namelijk het influenzavirus. De gewone seizoensgriep. Maar onderschat ook dit virus niet. Het griepvirus maakt wereldwijd, dus ook in België, nog altijd meer dodelijke slachtoffers dan het coronavirus. 

Gemiddeld worden elk jaar 500.000 mensen in België getroffen door een griepsyndroom, dus ongeveer 2 tot 8% van de bevolking. Een matige griepepidemie treft ongeveer 5% van de bevolking (550.000 op 11 miljoen inwoners). Een sterkere griepepidemie treft ongeveer 10% van de bevolking (1.100.000 op 11 miljoen inwoners).
Gemiddeld ontwikkelt 1 op de 1.000  grieppatiënten complicaties waarvoor een ziekenhuisopname vereist is. Meer dan 90% van de sterfte betreft mensen van 65 jaar of ouder. 

In de meeste gevallen is griep een goedaardige aandoening, maar bij ouderen, zwangere vrouwen en zieke mensen kan griep gevaarlijke complicaties veroorzaken. Het vaccin is de beste manier om complicaties van griep en een ziekenhuisopname te voorkomen. Bovendien wordt door grootscheepse vaccinatie ook vermeden dat het griepvaccin vrij spel krijgt en snel kan verspreiden. Dat is de zogenaamde groepsimmuniteit. 

De hoge gezondheidsraad heeft beslist dat onderstaande personen behoren tot de doelgroep voor griepvaccinatie:

 • mensen die ouder zijn dan 50 jaar
 • mensen die risico lopen op complicaties:
  • zwangere vrouwen
  • kinderen ouder dan 6 maanden onder langdurige aspirinetherapie
  • mensen die in een instelling verblijven
  • mensen met een chronische ziekte (zoals diabetes of een ziekte van hart, longen, lever of nieren) die ouder zijn dan 6 maanden
 • mensen die onder hetzelfde dak wonen als iemand uit die risicogroepen of met een baby die jonger is dan 6 maanden
 • het personeel in de gezondheidssector

Het overlijdensrisico betreft vooral bejaarden en patiënten met een chronische aandoening.

Behoor jij tot één van de bovenstaande groepen? Dan is de jaarlijkse griepvaccinatie voor jou een must. Dit jaar wordt extra ingezet op vaccinatie tegen de seizoensgriep omdat er ook verwacht wordt dat het aantal ziekenhuisopnames door coronabesmettingen sterk zal stijgen. Daarom is vaccinatie voor risicopatiënten dit jaar nog belangrijker dan anders. Bovendien worden ook gezondheidswerkers aangemoedigd zich te laten vaccineren, zodat ze niet bijdragen tot de verspreiding van het virus. 

Tot 15 november kunnen uitsluitend mensen die tot één van de ‘doelgroepen’ behoren een griepvaccin halen in de apotheek. Het gaat om mensen die risico lopen op complicaties en om het personeel uit de gezondheidssector. Door hen als eerste tegen de griep te beschermen, wil de overheid vermijden dat onze ziekenhuizen overbelast raken in coronatijden.

Opgelet: vanaf 1 oktober genieten deze doelgroepen van een betere terugbetaling voor hun griepvaccin. Dat maakt een verschil uit van € 5,7 tot € 7,33 (voor mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming). Als je tot een van de doelgroepen behoort, wacht je dus best tot 1 oktober om je griepvaccin te halen. De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om je tussen 15 oktober en 15 december te laten vaccineren tegen de griep.