Zorg op maat

Bij Apotheek Binnenhof willen wij de patiënt optimaal begeleiden, in gezondheid en ziekte. Daarom zijn wij volop bezig met het ontwikkelen van zorg-gerichte diensten en toepassingen.

Eerst een medicatieschema

Ons eerste aandachtspunt is het opstellen van een medicatieschema. Een medicatieschema geeft een overzicht van de medicatie die een patiënt neemt, met in detail enkele belangrijke aandachtspunten: waarvoor het dient, op welk tijdstip het geneesmiddel genomen moet worden, best met of zonder voeding, mogelijke neveneffecten die kunnen optreden.

Iedere patiënt heeft baat bij een medicatieschema: het maakt duidelijk op welke manier de therapie optimaal is, zowel voor de patiënt zelf als voor zijn directe omgeving. Bovendien is het medicatieschema een handig hulpmiddel in geval van hospitalisatie of bezoek aan een arts die niet de huisarts is. Bent u geïnteresseerd in een medicatieschema, voor uzelf of iemand uit uw omgeving? Vraag er gerust naar, wij maken dit met plezier.

Dan de medicatiebeoordeling

Een volgende stap in de patiëntenzorg is de medicatiebeoordeling. Na het opstellen van een medicatieschema, kunnen wij in detail de medicatie overlopen en controleren op verschillende aspecten: zijn de gekozen medicijnen en hun dosis optimaal, zijn er interacties of onverenigbaarheden in de medicatie, is alle medicatie (nog) nodig.

We kunnen dit ook voor u doen, vraag er naar en we maken een afspraak. Deze aanpak geeft de beste resultaten als de drie partijen uit de eerste lijn betrokken zijn: de patiënt, de huisarts en de apotheker.

Het medicatie-spreekuur

Op donderdag namiddag hebben wij ons medicatie-spreekuur. Heeft u specifieke vragen over uw medicatie? Wil u graag een bepaald onderwerp meer in detail bespreken, bijvoorbeeld vaccinatie voor op reis? Heeft u wat extra uitleg nodig voor het goed gebruik van uw medicatie, bijvoorbeeld een puffer, aërosol, bloeddruktoestel? Maak dan een afspraak om in alle rust en discretie een antwoord te krijgen.

Vragen?

Heeft u vragen of wenst u bijkomende informatie? Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u eerstdaags.