Veelgestelde vragen over medicatie

  1. Waarom moet ik medicatie nemen?
  2. Hoe neem ik mijn medicatie juist in?
  3. Wat gebeurt er als ik mijn medicatie niet op de juiste manier gebruik?
  4. Wat moet ik doen als ik mijn medicatie vergeet in te nemen?
  5. Ik ervaar nevenwerkingen van mijn medicatie, wat moet ik doen?
  6. Hoe moet ik medicatie bewaren?
  7. Hoe lang blijft medicatie veilig om te gebruiken?
  8. Wat doe ik met vervallen medicatie?
     

1. Waarom moet ik medicatie nemen?

Er zijn verschillende redenen waarom de arts beslist om medicatie voor te schrijven. Soms is dat duidelijk: er is een infectie of een ontsteking die moet worden behandeld. In die acute gevallen geeft de behandeling snel het gewenste resultaat en is de duur van de inname beperkt. In andere gevallen is er een aandoening die behandeld moet worden op lange termijn. Meestal heeft de patiënt klachten en geeft de medicatie duidelijk verlichting van de klachten. Omdat de ziekte chronisch is, moeten de medicijnen blijvend worden ingenomen, ook al zijn de klachten verdwenen. Er zijn ook aandoeningen zonder duidelijke klachten, bijvoorbeeld een verhoging van het bloedsuiker- of cholesterolgehalte. In dat geval wordt toch medicatie voorgeschreven. Als de toestand onbehandeld blijft, zal de persoon immers op (middel)lange termijn een medisch probleem ontwikkelen dat niet meer voldoende kan worden behandeld.

2. Hoe neem ik mijn medicatie juist in?

Om de behandeling van een ziekte te laten slagen of om de nevenwerking van medicijnen minimaal te houden, is het juiste gebruik van medicatie erg belangrijk. Uw arts en uw apotheker vertellen u hoe u de medicatie moet innemen. Een medicijn innemen bij de maaltijd of op nuchtere maag lijkt misschien een detail, maar het kan een grote invloed hebben voor de opname in het lichaam. Iedere mens reageert anders op medicatie. Niet iedereen ervaart dezelfde nevenwerkingen. De arts en de apotheker lichten u in over nevenwerkingen en hoe u die kunt vermijden, zodat u de behandeling gemakkelijker zult volhouden. Probeer deze aanbevelingen zo goed mogelijk op te volgen!

3. Wat gebeurt er als ik mijn medicatie niet op de juiste manier gebruik?

Als u medicatie niet op de juiste manier gebruikt, is de behandeling niet optimaal. De ziekte waarvoor de medicatie werd voorgeschreven kan aanslepen of opnieuw opflakkeren. In sommige gevallen zal de patiënt meer nevenwerkingen ervaren.

4. Wat moet ik doen als ik mijn medicatie vergeet in te nemen?

Om een behandeling te laten slagen of om een ziekte onder controle te houden, dient medicatie op de juiste manier te worden gebruikt. In elke geneesmiddelenbijsluiter staat beschreven waarvoor de medicatie dient en hoe ze moet ingenomen of toegepast worden. U vindt daar ook wat je moet doen wanneer u een inname hebt overgeslagen. Omdat dit voor elk geneesmiddel anders is, is het heel belangrijk om de bijsluiter te raadplegen. Bent u die kwijt of wilt u toch graag zekerheid, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. Ik ervaar nevenwerkingen van mijn medicatie, wat moet ik doen?

Medicijnen veranderen de werking van het lichaam. Omdat het lichaam zo complex is en als één geheel functioneert, zal een verandering in dat mechanisme door een medicijn ook gevolgen hebben op andere lichaamsprocessen. Dat zijn nevenwerkingen. Bij veel medicijnen zijn die verwaarloosbaar bij de gebruikelijke dosis en bij een korte behandelingsduur. De kans op neveneffecten is groter naarmate de gebruikte dosis hoger is en de therapie langer moet worden volgehouden. Om neveneffecten te vermijden of er zo weinig mogelijk hinder van te ondervinden, is het belangrijk om de medicijnen op de juiste manier in te nemen. De arts en de apotheker vertellen u bij aflevering van de medicatie waar u zeker op moet letten. Heeft u andere klachten of vragen, neem dan steeds contact op met een zorgverlener. Arts en apotheker geven u advies om de klachten te verhelpen. Wanneer u een niet gerapporteerde nevenwerking ervaart, of het om nieuwe medicatie gaat, zal uw arts of apotheker dit steeds melden bij het ministerie van Volksgezondheid.

6. Hoe moet ik medicatie bewaren?

De meeste medicijnen kunnen gewoon bij kamertemperatuur worden bewaard, in een droge omgeving. De badkamer is geen geschikte plek! Sommige medicatie, zoals insuline en de meeste vaccins, moet in de koelkast worden bewaard. We vermelden dit zeker als we de medicatie afleveren. Bij twijfel kunt u altijd de bijsluiter raadplegen.

7. Hoe lang blijft medicatie veilig om te gebruiken?

Medicatie heeft een vervaldatum. Die staat op de verpakking en is geldig voor een ongeopende verpakking of voor apart verpakte medicatie zoals unidosissen en tabletten in blister. Voor alle andere vormen, zoals vloeistoffen, druppels, zalven en verzorgingsproducten staat op de verpakking of op de bijsluiter hoe lang de medicatie na opening nog bruikbaar is.

8. Wat doe ik met vervallen medicatie?

Vervallen medicatie hoort niet in de vuilnisbak. De tabletten en zalven moeten uit hun verpakking worden genomen. De verpakking en de bijsluiter mogen bij het oud papier, de medicatie moet teruggebracht worden naar de apotheek. Wij sturen ze naar een gespecialiseerde firma voor vernietiging. Vloeistoffen zijn klein gevaarlijk afval en worden naar het containerpark gebracht, de flessen naar de glasbak. Spuiten moeten in een speciale container, die gratis kan worden afgehaald in de apotheek, voor u ze naar het containerpark brengt.

Nog vragen over medicatie?

Heeft u nog vragen over uw medicatie? Laat het ons weten via onderstaand formulier. Wij contacteren u eerstdags